Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Polina
Polina
9584 7288
Reposted fromzelbekon zelbekon viabarszczowa barszczowa
Polina
0594 6813 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
Polina
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viawszystkodupa wszystkodupa
Polina
To jest ten dzień w którym spieprzyłam i nie mogę przestać płakać. Nie przez chłopaka, nie przez przyjaciół, przez nikogo, wiesz, to jest ten dzień ,że przez siebie. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Polina
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viawszystkodupa wszystkodupa
Polina
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co, robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
Polina
Polina
Czasami człowieka łamią drobiazgi, wrażenia, do których wstyd się nieomal przyznać.
— "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viawszystkodupa wszystkodupa
Polina
Alfabet udanych związków kulinarnych
Reposted fromsober sober viawszystkodupa wszystkodupa
Polina
7128 9fd9
Reposted fromtichga tichga viawszystkodupa wszystkodupa
Polina
Reposted fromgruetze gruetze viawszystkodupa wszystkodupa
Polina
3955 436f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabarszczowa barszczowa
Polina
Polina
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viabarszczowa barszczowa
Polina
4530 7a83 500
Polina
5669 cbe2 500
Reposted fromNocephya Nocephya viabarszczowa barszczowa
Polina
0085 711d 500
Reposted fromTamahl Tamahl vianaochan naochan
Polina
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Polina
4600 8ef1 500
Flicka_Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl